top of page
NO SIGNAL

Scruff
 

Atelier Shemi, Cabri

July 16-October 15, 2022

Curator: Smadar Schindler

Press: Ktzia Alon, Erev rav 

"Scruff" is an exhibition which took place in Atelier Shemi, an artistic institution which used to house the studio space of the canonical Israeli modernist sculpture, Yechiel Shemi. The exhibition brought together Shemis' masculine-modernist sculptural language with Weinfeld's soft, fluid as well as flowing painterly sensitivity. 

אסתר דותן, דברים מתון השקת הספר "ומה אחרי פארסה" מאת האל פוסטר שהתקיימה בתערוכה.

פן משחקי, יסוד רב עוצמה באמנות, אפשר לזהות בנתיב שהולך בו האמן הצעיר יואב וינפלד. "הנחות עורף"! כבר בכותרת התערוכה הזאת יש משחק מסקרן בין היומיומי-קונקרטי (הנחות חורף באיזה קַניון למשל) לבין רובד מופשט – משמעותה הכפולה של המלה הנחה. ועל איזה עורף מדובר? על זה הצבאי? האזרחי? או אולי זה רמז לאיזו שוּליוּת? או שמא זה "קשה העורף"? או זהו עורף גופני מאוד? יואב רקח פרקטיקת airbrush אוורירית, המשחקת, משחקת גם היא, באופן מרשים עם הפער בין המכני-מנוכר לבין האינטימי-הגופני-החי. בהמשך דבריי אני רומזת כי הפרקטיקה שלו קרובה יותר לעין הקולנועית – המצלמה - שדז'יגה ורטוב דיבר עליה כהרחבה תותבת של הגוף, מאשר לאדישותה של עין הרובוט. הפרקטיקה הזאת, על עדינותה, ממחישה, כמובן, כשהיא מוצגת במקום הזה, בחלל הסטודיו לשעבר של פַּסל האבן והמתכת יחיאל שמי, היבט פרספקטיבי בין עבר שאין למחקו לבין הווה באמנות הישראלית, את חלוף העתים הטוען ומחדד ומנגיד אספקטים בהווה. מבט פרספקטיבי רב כיווני הוא אחד המרכיבים בהתבוננותו של האל פוסטר באמנות. פוסטר, פרופ' באוניברסיטת פרינסטון ואחד מעורכי כתב העת אוקטובר והוצאת הספרים שלידו.

הזמנה.jpg
 שמי אינסטה חדש.jpg
bottom of page